Čestný občan Ivanky pri Dunaji

Občianske združenie Ivanskí záhradkári Ivanka pri Dunaji

  Podalo  návrh na udelenie čestného občianstva obce Ivanka pri Dunaji

 Prof. Ing. Ivanovi Hričovskému


UDELENIE ČESTNÉHO OBČIANSTVA sa bude konať 30.mája 2015


Znenie návrhu:

Prof. Ing. Ivan Hričovský sa narodil 23.1.1932 v Hornom Hričove. Absolvoval Vysokú školu zemědelskú v Lednici na Morave. Mnoho rokov pôsobil na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, kde sa zaslúžil o zrod Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva. Na Slovensku bol vymenovaný za prvého vysokoškolského Profesora v odbore záhradníctvo.

Na Slovensku je známy ako významný pomológ a neúnavný propagátor záhradníctva a ovocinárstva. Svoje bohaté skúsenosti rozdáva aj širokej laickej verejnosti. Ročne absolvuje množstvo prednášok a praktických inštruktáži, kde vždy šíri dobré meno obce Ivanka pri Dunaji.

Prof. Ing. Hričovský žije už niekoľko rokov v Ivanke pri Dunaji. Je čestným predsedom ZO SZZ a Občianskeho zduženia Ivanskí záhradkári.

Predsedníctvo Občianskeho združenia Ivanskí záhradkári podáva návrh Obecnému zastupiteľstvu obce Ivanka pri Dunaji na

 udelenie čestného občianstva Prof. Ing. Ivanovi Hričovskému,

za jeho obzvlášť významný prínos a rozvoj v oblasti záhradníctva a ovocinárstva v obci, za  zveľaďovanie obce a za šírenie dobrého mena obce.

 

V Ivanke pri Dunaji, 26.2.2015

 

Návrh podáva: Predsedníctvo OZ IZ

                       Ing. Miroslav Horvárh

                       Bc. Elena Noskovičová

                       M. Ar. Daniela Bartoková


 

© Ivanskí záhradkári. Designed by Oneguard, s.r.o.