2% z daní

Občianske združenie Ivanskí záhradkari je prijímateľom 2% z daní od rok 2013 a bude aj za rok 2018.

V roku 2017 ste nám poukázali  2 633,22 €.

V roku 2016 ste nám poukázali  1 257,04 €.

V roku 2015 ste nám poukázali  1 112,00 €.

 

Týmto by sme Vás chceli požiadať o poukázanie 2% zo zaplatenej dane za rok 2018. Poukázať 2% môžete po ročnom zúčtovaní dane, ktoré prebieha v roku 2018.

Vaše 2% využijeme na rozvoj občianskeho združenia, v prospech všetkých členov, tak aby sme plnili schválené stanovy a šírili duch záhradkárčenia medzi všetkých obyvateľov.

Za Vaše 2% z daní ĎAKUJEME.

Postup a potrebné doklady sú uvedené nižšie:

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti nájdete tu
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane za rok 2018 nájdete tu

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov,
ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie
ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 

Poučenie na poukázanie 2% pre zamestnancov

1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
    a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
    b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2019.
5. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
7. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2017!
8. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.*** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej- prislusnost 
9. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
10. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

© Ivanskí záhradkári. Designed by Oneguard, s.r.o.