2% z daní

Občianske združenie Ivanskí záhradkari je prijímateľom 2% z daní od roku 2013 a je aj za rok 2022.

V roku 2022 ste nám poukázali 4198,21€.

V roku 2021 ste nám poukázali 1251,55€

V roku 2020 ste nám poukázali  749,89€.

V roku 2019 ste nám poukázali 1 383,68€.

V roku 2018 ste nám poukázali 1 628,50€, 749,89€.

V roku 2017 ste nám poukázali  2 633,22 €.

V roku 2016 ste nám poukázali  1 257,04 €.

V roku 2015 ste nám poukázali  1 112,00 €.

 

 

Týmto by sme Vás chceli požiadať o poukázanie 2% zo zaplatenej dane za rok 2020. Poukázať 2% môžete po ročnom zúčtovaní dane, ktoré prebieha v roku 2021.

Vaše 2% využijeme na rozvoj občianskeho združenia, v prospech všetkých členov, tak aby sme plnili schválené stanovy a šírili duch záhradkárčenia medzi všetkých obyvateľov.

Za Vaše 2% z daní ĎAKUJEME.

Postup a potrebné doklady sú uvedené nižšie:

  
VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane za rok 2022 nájdete tu

 

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov,
ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie
ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 

Poučenie na poukázanie 2% pre zamestnancov

1) Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
2) Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
3) Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.
4) Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2023.
5) Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
6) Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. (VŽDY
si overte aktuálnosť údajov o prijímateľovi v oficiálnom Zozname prijímateľov!)
7) Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
8) Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.20223na daňový úrad    *** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

© Ivanskí záhradkári. Designed by Oneguard, s.r.o.