O nás

To, že pestovanie ovocných stromov a viniča má v obci Ivanka pri Dunaji dlhoročnú tradíciu, potvrdzujú záznamy v starých kronikách. Už na začiatku  19. storočia bola v obci založená ovocinárska škôlka, ktorú viedol vtedajší kňaz, zanietený ovocinár.  Záznam z roku 1874 popisuje zakladanie viníc a obsahuje podrobný technologický postup pri výsadbe štepov, odrody a choroby vínnej révy.

V medzivojnovom období začal v obci pôsobiť zväz záhradkárov, ktorého úlohou bolo okrem prednášok a školení pomáhať záhradkárom pri nákupe vtedy nedostatkových osív, sadív a hlavne chemických prípravkov na ochranu rastlín. Zväz mal početnú členskú základňu a jeho aktívna činnosť trvala až do konca 80 – tych rokov minulého storočia.

Po približne dvadsiatich rokoch odmlčania sa v sobotu 27. 6. 2009 oživila činnosť miestnej záujmovej organizácie pestovateľov a ovocinárov v novozaloženej základnej organizácií Slovenského zväzu záhradkárov o. z. (ZO SZZ). Už v roku 2008 prebiehali prvé stretnutia nadšencov myšlienky obnovenia organizácie s pánom prof. Ivanom Hričovským DrSc., v tom období novým obyvateľom Ivanky pri Dunaji, špičkovým odborníkom, organizátorom a propagátorom záhradkárčenia (možno ho vidieť v STV v reláciách pre záhradkárov, často natáčaných v Ivanke v záhradách našich členov). Ustanovujúca členská schôdza sa konala 27.6. 2009. Prvým predsedom sa stal Ing. Ladislav Sandtner. Záhradkári začínali v počte 37 členov.

V roku 2012 vzniklo občianske združenie Ivanskí záhradkári, ktoré pokračuje v činnosti ZO SZZ a naďalej rozvýja svoje aktivity.

Činnosť organizácie je zameraná na:

  • odborné prednášky a poradenstvo
  • organizáciu výstav ovocia, zeleniny a kvetov ako prezentáciu praktickej činnosti záhradkárstva a ukážku pestovateľských úspechov záhradkárov
  • organizovanie tematických zájazdov, exkurzií
  • praktické ukážky uznávaných odborníkov priamo v záhrade
  • organizovanie aranžérskych dní s veľkonočnou, jesenno-dušičkovou a vianočnou tematikou
  • osvetovú činnosť
  • aktívnu pomoc záhradkárom

Vybrané z aktivít:

Veľkej obľube sa tešia odborné praktické ukážky prác v záhradách členov. Zásluhou ZO SZZ bolo od začiatku činnosti vysadených veľa ovocných stromčekov, hlavne broskýň a jabloní, ale aj takých, ktoré boli do tej doby pestované iba ojedinele. Napríklad v roku 2010 to bolo 300 stromčekov. Od roku 2011 záhradkári vyhodnocujú súťaž„O najkrajšiu predzáhradku a najkrajší balkón“. Ivanski záhradkári prevzali dlhoročnú štafetu hodnotenia  súťaže od MO Slovenského zväzu žien.

Záhradkári sa pravidelne stretávajú na stretnutiach, na ktorých býva spravidla tematická odborná prednáška, okrem toho aktuálne odporúčania pre prácu v záhrade v tom-ktorom mesiaci (rez, postrek, výsadba), odborné rady a pomoc pri ošetrovaní, pestovaní ovocia a zeleniny, zoznámenie sa s novými odrodami ovocných stromov a vhodnosti ich pestovania z hľadiska veľkosti záhrady a pestovateľského zámeru,  ako i informácie z ochrany rastlín - akými prípravkami a ako postupovať pri napadnutí rastliny chorobami. V rámci stretnutí bývajú tiež prezentácie a degustácie netradičných druhov ovocia a zeleniny, ktoré vo svojich záhradkách vypestovali členovia, čím inšpirujú ostatných k ich pestovaniu. Aktívy sú organizované raz mesačne.

© Ivanskí záhradkári. Designed by Oneguard, s.r.o.