Občianske združenie Ivanskí záhradkári

Občianske združenie Ivanskí záhradkári vzniklo v roku 2012 a pokračuje v činnosti ZO SZZ v plnej miere a rozvýja nové aktivity.

Zloženie členov je rôznorodé - muži, ženy, pracujúci rôznych profesií v aktívnom veku, pre ktorých je záhradníčenie koníčkom a dôchodcovia, ktorí majú na svoju záľubu teraz viac času a venujú sa jej naplno. Medzi členmi sú pestovatelia okrasných drevín a kvetov, aranžérky, včelári a mladí ľudia, ktorí si začínajú zakladať záhradky pri svojich domoch. Členovia sú z Bratislavy, Bernolákova, Zálesia, Veľkého Bielu, Stupavy. Formuje sa početná skupina priateľov.

Členský poplatok: 6 € na kalendárny rok prihláška

Predseda: Ing. Miroslav Horváth
Záhradníctvu sa profesionálne venuje 20 rokov. Vyštudoval Vysokú školu poľnohospodársku v Brne, fakultu Záhradníctvo, Lednice na Morave. V Ivanke pri Dunaji žije 18 rokov.
Kontakt: office@zahradnictvomh.sk

Ing. Miroslav Horváth

Tajomníčka: Bc. Elena Noskovičová
Kontakt: office@ivanskizahradkari.sk

Finančná správa: Milan Varhoľ
Kontakt: info@ivanskizahradkari.sk

Revízor: Iveta Dlugošová

Čestný predseda: Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc.
Za mimoriadne zásluhy v odbore, o rozvoj hospodárstva, osobitne ovocinárstva mu prezident SR Ivan Gašparovič udelil najvyššie štátne ocenenie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy.

Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc.

Web admin: Patrik "Paclick" Milán
Kontakt: admin@ivankskizahradkari.sk

© Ivanskí záhradkári. Designed by Oneguard, s.r.o.