Aktívna pomoc obci

Tento rok vrámci jarnej brigády sme sa postarali o úpravu zelene v obci, taktiež sme upravili Tamrišku (Tamarix) na prvom čísle.

© Ivanskí záhradkári. Designed by Oneguard, s.r.o.