Agrokruhy - prednáška Jána Šlinskeho

Prednáška inšpiratívneho Jána Šlinskeho na tému ekologické zeleninárstvo a pestovanie zeleniny systémom Agrokru sa uskutočnila dňa 12.11.2013 v Matičnom dome za hojnej účasti.

Ján Šlinský je zaujímavý, inšpiratívny, svojrázny a humorný zeleninár, ktorý obhajuje zdraviuprospešnú a ekologickú zeleninu. Vyštudoval záhradníctvo na VŠ Záhradníckej Brno, katedra záhradníctva Lednice na Moravě. Robí si srandu zo záhradkárov – alchymistov. Je presvedčený, že zelenina ako zdraviu prospešná a nenahraditeľná zložka výživy človeka nesmie byť pestovaná s použitím jedov, hrubej sily a bezcitnej vypočítavosti. Odpovedá na otázky prirodzenej ochrany pred škodcami, burinami, ale aj ako sa vyhnúť okopávaniu do poslednej možnej minúty a ako harmonizovať pôdu. Prevracia tvrdenia, že „bez chcémie nedopestujeme nič“. Pre ilustráciu uvádzame jedno z jeho vyjadrení, ktoré odznelo v relácia Trochu inak – SND s Adélou Banášovou na TA3: „Pestovať zeleninu s rozriedenými bojovými otravnými látkami je prakticky neprijateľné, pokiaľ zelenina má slúžiť na zdravú výživu.“

Video z prednášky:

http://www.agrokruh.sk/

Príloha: Predpestovanie priesad

 AgrokruhyAgrokruhy2Agrokruhy03

© Ivanskí záhradkári. Designed by Oneguard, s.r.o.