Z jesennej výstavy 2011

1000 záhradkárskych exponátov

Viac ako 1000 exponátov  – 600 ks zeleniny, 324 jabĺk, 46 hrušiek, 56 ks iných druhov ovocia vystavovali záhradkári na septembrovej Okresnej výstave ovocia, zeleniny a kvetov, ktorá bola súčasťou výstavy Ivanských záujmových združení v Spojenej škole. Ivanski záhradkari so záhradkármi z okresu Senec, Malacky a Pezinok vystavili 157 kolekcií.

Výstava bola spojená s Okresnou súťažou o najkrajšie jablko, hrušku a kolekciu. Vo všetkých kategóriach prvé miesta získali ivanski záhradkari - za jablko Jonagold p.Pokštefl, za hrušku Dicolor p. Valček, ktoré  postupujú na celoslovenskú súťaž do Trenčína 28.-29.10. 2011. Za kolekciu zeleniny bolo 1. miesto udelené pani Pokšteflovej.

Produkty zo záhrad, ktoré dopestovali naši záhradkári počas roka, obdivovalo vyše 1000 návštevníkov. Hlasovali za najkrajšiu kolekciu ivanského záhradkára, ktorú získala za tekvičky p. Kebisová. Cenu starostky v súťaži o najkrajší balkón a okno získal p. Markuš z Cintorínskej a za najkrajšiu predzáhradku p. Gablíková z Muškátovej.

Ako vnímajú jesennú výstavu samotní záhradkári?

Ing. Mirka Šuttová, Bernolákovo:

„Jesenná výstava ovocia, zeleniny a kvetov je oslava našej celoročnej práce v záhradách. Máme možnosť odprezentovať, čo sa nám v záhradách podarilo a máme možnosť vzájomne si skonfrontovať pestovateľské úspechy a povymieňať si skúsenosti . Tohtoročná výstava zapôsobila na mňa ohromne. Bolo cítiť hrdosť a spolupatričnosť záhradkárov a tiež záujem Ivančanov a detí o takéto podujatie. Bolo vidieť, že podujatie má opodstatnenie v živote obce, že je stmeľujúcim prvkom, miestom stretnutia so známymi, susedmi, pretože pri takýchto akciách nejde len o záhradkárov. Výstava svojou rôznorodosťou, programom a širokým sortimentom vystavených exponátov  od ivanských združení mohla ponúknuť spokojnosť všetkým vekovým kategóriam. Teda dúfam, že tomu tak bolo.“

Janka Herdová, Ivanka pri Dunaji:

„Venujem sa aranžovaniu a medzi záhradkármi mám pre svoje hobby úžasný priestor. Naša tajomníčka je aktívna, organizuje aranžérske stretnutia. Rada sa učím a pri záhradkároch dostávam samé výzvy. Pripravujem sa na celoslovenskú súťaž do Trenčína, kde som postúpila z minuloročnej októbrovej súťaže v aranžovaní  za 2. miesto v kolekcii. Idem tam spolu s 2 ďalšími členkami našej organizácie. Aj okresná súťaž v aranžovaní  s témou Jesenné inšpirácie na tejto výstave bola pre mňa inšpiráciou a dobrou školou.“

Mirka,  Ivanka pri Dunaji:

„Na výstave som bola s deckami  vo veku 14 a 9 rokov. Adama zaujali poľovníci, manžela burčiak, ja som sa porozprávala so záhradkármi. Všetci sme sa tam svojím spôsobom našli, boli sme spokojní.“

Pani Šimková, Bratislava:

„Poznám Prof. Hričovského z Univerzity tretieho veku. Preto som sa rozhodla stať sa členom vašej záhradkárskej organizácie. Mám tri záhrady. Na aktívoch s odbornými prednáškami získavam praktické informácie v porovnaní s vedomosťami z Univerzity. Fantastické sú najmá stretnutia v záhradách s praktickými ukážkami rezu drevín a výmeny pestovateľských skúseností. Aj výstava je takým stretnutím. Je iné, keď o niečom čítate a iné, keď vidíte, čo sa naozaj dá a navyše dostanete radu AKO sa to dá. Je to veľmi motivačné.“

Ing. Michal Škotta, Ivanka pri Dunaji:

„Nepreháňam, keď poviem, že naša výstava je lepšia ako Agrokomplex v Nitre. Aspoň pre mňa...“
 

Ing. Miroslav Horváth, predseda záhradkárov v Ivanke pri Dunaji:

„V prvom rade by som chcel poďakovať návštevníkom výstavy za priazeň, ktorú nám prejavili svojou účasťou. Veľká vďaka patrí aj všetkým, ktorí prispeli k organizovaniu výstavy, našej skvelej tajomníčke Zitke a službukonajúcim záhradkárom. Gratulujem oceneným v súťaži o najkrajšie jablko, hrušku a kolekciu, ako aj víťazkám v okresnej súťaži aranžovanía,  našim dvom súťažiacim družstvám vo varení gulášu a ďalším oceneným.

Výstavu hodnotím ako úspešnú, máme dobré ohlasy. Budúci rok však chceme prekvapiť iným podujatím, ale o tom až neskôr. Teraz sa pripravujeme na náš prvý záhradkársky ples. Stále niečo vymýšľame...“

Výbor záhradkárov

fotofotofoto

fotofotofoto

fotofoto

Foto: Martin Horváth


© Ivanskí záhradkári. Designed by Oneguard, s.r.o.