Výročná schôdza 2011

Pri bilancovaní odzneli samé chvály

Na výročnej členskej schôdzi záhradkárov (ZO SZZ), ktorá sa uskutočnila 8.2.2011, padlo v rámci diskusie veľa chválnych slov. Prvé slová odzneli od zástupcu starostky obce, Ing. P. Bartóka: „V obci je 24 spoločenských organizácii, ale záhradkári patria k najúspešnejším, pretože za 1,5 roka získali toľko členov, čo je slovenskou raritou.“  Predseda okresného výboru (OV SZZ ) JUDr. František Varga neskrýval  svoje sympatie: „Som unesený. Z programu schôdze som počul jedinečný výpočet prác.“ Na dobrú organizáciu okresnej súťaže v aranžovaní spomínal tajomník OV SZZ Ing. H. Menke: “Rád k vám chodím. Tento rok dokonca porušíme cyklus kolovania okresných súťaží a tento rok opäť usporiadame okresnú súťaž v aranžovaní  ako i okresnú výstavu ovocia, zeleniny a kvetov u vás,  v Ivanke pri Dunaji. Verím, že to bude mať vplyv na sebavedomie vašej členskej základne.“

Prof. I. Hričovský, čerstvo schválený  čestný predseda ZO  SZZ, pochválil záujem mladých ľudí o vstup medzi záhradkárov a vyzval všetkých, aby robili tak, aby Ivanka pri Dunaji bola prostredníctvom záhrad a predzáhradiek krásna. Ing. J. Šaulič zo Spojenej strednej školy prisľúbil pomoc pri organizovaní podujatí, pretože oceňuje výchovnú stránku záhradkárčenia, ktorá má vplyv aj na mladých ľudí.

Čím sa môžu záhradkári pochváliť?

  • ZO SZZ má 120 členov - milovníkov okrasných a ovocných záhrad s profesionálnymi i laickými skúsenosťami, ktorí pestujú svoje produkty na pôde od rozmeru väčšieho kvetináča až po áre, hektáre pôdy
  • v roku 2010 zorganizovali 10 tematických prednášok s následnou výmenou skúseností, za veľkej účasti svojich členov a sympatizantov
  • získali 5-10% zľavy vo viacerých predajniach (aj mimo obce Ivanka pri Dunaji)
  • členovia mali možnosť spoznať záhradky svojich členov – Ing. Škottu, Ing. Mišíka, Ing. Hasslera, manželov Pokšteflových s praktickými radami a ukážkami starostlivosti o záhradu (a samozrejme s občerstvením)
  • 7 členiek ZO SZZ získalo 11 víťazných kategórií v okresnej súťaži v aranžovaní, ktorú ZO SZZ Ivanka pri Dunaji aj organizovala
  • na výstave ovocia, zeleniny a kvetov v Spojenej škole vystavovali 310 exponátov a rarít z produkcie záhrad
  • zorganizovali 3 aranžérske dni s veľkonočnou, jesenno-dušičkovou a vianočnou tematikou
  • od tohto roku budú záhradkári vyhodnocovať súťaž„O najkrajšiu predzáhradku a najkrajší balkón“. ZO SZZ prevzala dlhoročnú štafetu hodnotenia  súťaže od MO Slovenského zväzu žien

Nový predseda

Bilancovanie činnosti záhradkárov sa konalo bez účasti predsedu Ing. Ladislava Sandtnera, ktorý zomrel 23. januára 2011. Výbor ZO mu navrhol udeliť čestné uznanie in memoriam, za jeho prácu pri založení a rozvíjaní činnosti záhradkárov v Ivanke pri Dunaji.

Za nového predsedu záhradkárov bol zvolený Ing. Miroslav Horváth, ktorý sa záhradníctvu profesionálne venuje 20 rokov. Vyštudoval Vysokú školu poľnohospodársku v Brne, fakultu Záhradníctvo, Lednice na Morave. V Ivanke pri Dunaji žije 16 rokov.

 Je iniciátorom mnohých nových aktivít ZO SZZ. Navrhol aj spoluprácu – odborné práce pri zveľadení obce a pomoc pri zveľadení  predzáhradiek členov, ktorí sú na to odkázaní.

Záhradkárska komunita

To, že sa záhradkári cítia spolu dobre, dokazuje veľká účasť členov na aktívoch a záujem neformálne stráviť čas po ukončení aktívov pri konzumácii domácich špecialít. A stretávajú sa aj mimo aktívov, na gulášpárty, výletoch či spoločnom nákupe stromčekov. No proste je medzi nimi pohoda.

Výbor ZO SZZ:

foto vyrocna schodza 2011

Ako darčeky boli rôzne druhy semien, letáky pre ochranu rastlín a ku kúpe aj odborná literatúra:

foto vyrocna schodza 2011

Výročná schôdza je známa svojou veľkou účasťou:

foto vyrocna schodza 2011

Nechýbalo občerstvenie z domácej produkcie:

foto vyrocna schodza 2011

© Ivanskí záhradkári. Designed by Oneguard, s.r.o.