Výročná členská schôdza 2013

Správa o činnosti ivanských záhradkárov v roku 2012

A čím bola Výročná schôdza výnimočná?

Milí záhradkári ivanskí i mimoivanskí, milí hostia.

Máme za sebou rok 2012, rok pre záhradkára nie najlepší, bolo sucho, úroda nízka, všade chýbala voda. Ale z pohľadu našej činnosti máme za sebou rok úspešný rok.  Zorganizovali sme 23 akcií.

Tu na tejto pôde sme zorganizovali 10 aktívov na zaujímavé témy. Vyzdvihol by som prednášky z vlastných radov, p. Horváth o včelách, p. Biskupič o vplyve dusíka, rod. Mišíková o záhradách v Kanade, p. Múčka o tropickom ovocí a film o potulkách po ivanskom chotári od p. Horváthovej. Boli medzi nás pozvaní aj odborníci, ktorý sa podelili o svoje skúsenosti – p. Jančík o čerpadlách a vďaka Mirke Šuttovej aj p. Bedrna, ktorý mal prednášku o pôde a jej vlastnostiach.

Vo výpočte našej činnosti sa musím ešte vrátiť na začiatok kalendárneho roka a spomenúť brigádu v obci za účasti 32 našich členov. Orezali sme kríky na Nám. Padlých hrdinov, v škôlke na Slnečnej ulici, upravili sme okolie hrobu Humburských na cintoríne a začali sme s úpravou krovín na Záleskej ulici. V apríli sme navštívili Vinárstvo Mrva Stanko v Trnave, ktoré patrí čo do kvality vín i krásu pivníc medzi najvýznamnejšie na Slovensku. Bolo nás tam 51.

V máji sme zorganizovali celodenný zájazd do Lednice na Morave a Valtíc. 50 našich členov navštívilo Vysokú školu poľnohospodárku fakultu záhradnícku, kde sa nás ujal  bývalý vedúci katedry ovocinárstva a dlhoročný priateľ prof. Hričovského prof. Vachun. Pozreli sme si park i skleník v Lednici a vinné sklípky vo Valticiach.

Začiatkom júna sme pripravili novú akciu pod názvom Otvorené záhrady. Nechali sme sa vodiť po záhradách našich členov obdivovali sme ich umenie. Na prvý ročník podujatia otvorilo svoje záhrady 12 členov- boli úžasní.

V júni sme pokračovali aj v tradícii neformálnych stretnutí členov a rodinných príslušníkov pri dobrom guláši na poľovníckej chate v Ivanke pri Dunaji, ktorú nám zapožičiavajú už tradične naši poľovníci.

Aby tých prvotín nebolo málo, tak sme na jeseň zorganizovali ďalšiu, Gurmániu. Naše gazdinky sa pýšili dobrotami vyrobených z produktov vlastnej záhrady a poviem vám, bolo čo ochutnávať.

Zapojili sme sa do výsadby orechov a líp pri ceste na mohylu M.R.Štefanika ako aj pri mohyle samotnej. Vďaka peniazom, ktoré získala Historická spoločnosť sa vysadilo 70 orechov a 10 líp.

Pred Vianocami sme pozvali deti od najmenších aj s rodičmi do Matičného domu, aby si prišli spraviť vtáčiu búdku a aranžmán na vianočný stôl. Pod odborným dozorom aranžérok a zodpovedných chlapov sa vyrobilo 34 búdok a 21 krmítok pre vtáctvo a mnoho krásnych čečinových aranžmánov, ktoré spríjemnili vianočný stôl.

Pochváliť sa musíme aj 2. ročníkom plesu Ivanských záhradkárov. Bol vypredaný doslova za pár dní a zábava bola tiež ako sa patrí do ranných hodín. Hrala nám ivanska skupina Dúha.

Tento rok sme neorganizovali  výstavu v Spojenej škole, pretože nebol záujem ostatných ivanskych organizácií o spoluprácu. Tiež sme nevyhodnocovali najkrajšie predzáhradky a balkóny. V tejto aktivite ani neplánujeme pokračovať, pretože vyhodnocovanie je náročné.

Celá naša činnosť je zdokumentovaná na našej internetovej stránke www.ivanskizahradkari.sk, tam si môžete kedykoľvek pozrieť, čo sme spolu zorganizovali i to, čo pripravujeme.

Mnohí z vás možno ani nepoznajú všetkých aktívnych členov, ktorí tieto akcie pripravovali. Dovolím si ich menovať po jednom, pretože si to určite za celoročnú prácu pre organizáciu, čiže pre nás všetkých, určite zaslúžia. V prvom rade je to naša neúnavná tajomníčka Zitka Vaneková, pokladníčka Gerta Pokšteflová, ostatní členovia výboru Alenka Balogová, Vlado Bielik, Emil Droba, Mária Srnková, Mirka Šuttová a Majka Tatarová – zodpovedná za našu internetovú stránku, ďalej členovia revíznej komisie Michal Škotta, Katka Kováčiková, Betka Kadnárová a nezabúdam ani na našich pomocníkov – takzvaných aktivistov, kde vyzdvihujem najmä Bohuša Pokštefla. Všetkým patrí moje i Vaše veľké ďakujem. Samostatne ďakujem a verím, že aj  Váš potlesk patrí prof. Hričovskému, za jeho celoročnú obetavú prácu, za propagáciu a osvetu Ivanských záhradkárov.

Veľmi kladne hodnotím aj vzťah, či spoluprácu záhradkárov a obce. Nie sme organizácia, ktorá len pýta, ale aj ponúkame. Dôkazom dobrých vzťahov je aj prítomnosť čelných predstaviteľov obce aj na dnešnej schôdzi. Dokonca sú aj našimi členmi. Sme vďační, že nám obec požičiava bezplatne priestory Matičného domu aj Informačného centra, kde sa  môžeme pravidelne s našími členmi i hosťami stretávať.

Moje hodnotenie by som ukončil prianím. Tak ako rok 2013 začal priaznivo dostatkom zrážok do našich záhrad, verím, že aj v našej organizácii bude vládnuť pohoda a spokojnosť s pričinením všetkých aktívnych ľudí.

Predseda ZO SZZ Ing. Miroslav Horváth

VČS 2013

Zľava:Juraj KORČEK – tajomník Republikového výboru SZZ, RSDr. M. Holcingerová – starostka Ivanky pri Dunaji, Prof. Ivan Hričovský – čestný predseda Ivankých záhradkárov, Ing. Miroslav Horváth – Predseda Ivanských záhradkárov a naša tajomníčka.

VČS 2013

Na VČS sa zúčastnilo 117 členov.

Výročná členská schôdza v utorok 19. februára 2013 o 18,00 hodine v Matičnom dome v Ivanke pri Dunaji bola výnimočná. Rozhodlo sa o založení Občianskeho združenia Ivanskí záhradkári, kam prestúpila väčšina členov. V činnosti ostala aj Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov (ZO SZZ).

Za predsedu Občianskeho združenia Ivanskí záhradkári bol zvolený Ing. Miroslav Horváth, ktorý sľúbil, ze OZ bude pokračovať vo všetkých aktivitách z predošlých rokov ZO SZZ. „Dúfam, že OZ dostane aj nový vietor, čím myslím nových mladých členov, ktorí prinesú nové nápady a nové akcie.“

OZ Ivanskí záhradkári majú otvorené dvere pre všetkých, ktorí sa chcú vzdelávať, pracovať a stretávať sa s ľuďmi, ktorí majú spoločnú záľubu – záľubu v záhradkárčení.

Hlavné ciele a zameranie OZ:

 • vytvoriť priestor na stretávanie sa ľudí s rovnakým vzťahom k prírode

 • ponúknuť odborné prednášky a poradenstvo

 • organizovanie výstav a aktívov

 • praktické ukážky pestovania, rezu, aranžovania.

 • organizovať Deň otvorených záhrad

 • osvetová činnosť, zapájať mládež do aktivít

 • organizovanie odborných zájazdov, exkurzií

 • aktívna pomoc záhradkárom

 • poskytnúť členom zvýhodnené podmienky na nákup vo vybraných odborne zameraných predajniach, momentálne ich je 12 v Ivanke a okolí.

 • spolupracovať s obcou na skrášlení  životného prostredia v našej Ivanke

 • spolupráca s inými organizáciami

© Ivanskí záhradkári. Designed by Oneguard, s.r.o.