Výlet do historických parkov mesta Brna

Plný autobus ivanských záhradkárov výletoval v sobotu 18. 5. 2013 na Južnej Morave, v Brne. Program bol veľmi bohatý, a tak spolu strávili 16 hodín:

  • Návšteva botanického záhradníctva Holzbecher v Lelekovicích pri Brne spojená s predajom skalničiek.

  • Prehliadkový okruh hradom - národnou kultúrnou pamiatkou Špilberk (Bastion, Kasematy), ktorý bol prebudovaný v období baroka na vojenskú pevnosť.

  • Prechádzka trojicou historických parkov mesta Brna - 17-hektárový park na najvyššom brnenskom kopci Špilberk, Lužánky a Denisové sady.

  • Posedenie v Místodržitelské záhrade spojené s gulášom.

  • Naši záhradkári degustovali moravské vína a zatancovali si na moravské ľudové pesničky dua pána Procházky.

Pozvánka do Brna

Brno 2013Brno 2013

Brno 2013Brno 2013

Brno 2013Brno 2013

Brno 2013Brno 2013

© Ivanskí záhradkári. Designed by Oneguard, s.r.o.