Jednodňový zájazd Kátov a Skalica - 2011

Jednodňovýzájazd Kátov a Skalica - návšteva Kvetinových dní spojená s ukážkou výroby skalického trdelníka, obedom a degustáciou vín u p. Masaryka  (21. 5. 2011).

skalicaskalica

skalicaskalica

Na ochutnávke u A. Masaryka.

© Ivanskí záhradkári. Designed by Oneguard, s.r.o.