Jarná brigáda 2016

Pre krajšiu Ivanku

V sobotu 2. apríla zorganizovalo občianske združenie Ivanskí záhradkári v spolupráci s obcou už tradičnú brigádu, počas ktorej vyše 30 jeho členov skrášlilo viaceré lokality našej obce. Upravili napr. záhony kríkov na Záleskej ulici, vyrúbali náletové dreviny na Mohyle, orezali kríky pri zdravotnom stredisku, skrášlili aj Námestie sv. Rozálie, vysadili sirôtky, doplnili mulčovaciu kôru a upravili okolie obecného úradu. Po skončení brigády si jej účastníci pochutili na guláši, ktorý pre nich zabezpečil obecný úrad.

Na záver malé zamyslenie: kedysi, ešte hlboko v minulom režime, zabezpečil miestny národný výbor na viacerých ivanských uliciach, napr. aj na dnešnej Štefánikovej ulici, ale aj na viacerých uliciach s novou výstavbou (napr. Záleská ul.) výsadbu viacerých druhov drevín, ale aj ruží, a následne sa o ne obyvatelia priľahlých domov úplne samozrejme a vďačne starali. Vďaka tejto investícii obce mali totiž oveľa kultivovanejšie okolie svojho bydliska. Mnohé zo spomínaných drevín prežili až podnes, ale iba málokto z obyvateľov okolitých domov sa o ne aj naďalej stará, či nebodaj ich aj polieva. Zato hneď za plotom, vo dvore, to už je iné, lebo na rozdiel od chodníka, to je ich vlastníctvo. A ulica? Tam nech je hoci aj púšť...

© Ivanskí záhradkári. Designed by Oneguard, s.r.o.