Jarná brigáda

Aj keď bola zima, na sobotňajšiu brigádu 6. apríla prišlo 28 záhradkárov. Jarnej brigády obce sa zúčastnilo 160 brigádnikov z rôznych ivanských spolkov a zamestnanci rýchlej roty. Záhradkári upravili okolie Informačného centra, Námestie sv. Rozálie, Námestie padlých hrdinov, okolie škôlky, zdravotné stredisko, úpravy na cintoríne a spravili rez krovín na Záleskej ulici.

© Ivanskí záhradkári. Designed by Oneguard, s.r.o.