Celodenný zájazd Arboretum Borová Hora

Výlet realizovaný z dotácie poskytnutej Obecný úradom v Ivanke pri Dunaji.

Putovanie Ivanských záhradkárov

Tradične ako každý rok aj 16.5.2015 bol zorganizovaný zájazd pre členov Občianskeho združenia „Ivanskí záhradkári“. Odchod autobusu bol v skorých ranných hodinách. Smeroval do závodu Agro CS Slovakia, Veľké Dravce, ktorý je zameraný na výrobu záhradných substrátov, hnojív, trávnych zmesí a na výrobu mulčovacej kôry. V areáli závodu sme si vypočuli odbornú prednášku spojenú s prehliadkou výrobných hál. Pri príjemnom posedení, pohostení a oboznámení sa s ďalšími agroproduktami sme ukončili prvú etapu nášho poznávacieho zájazdu. Druhým bodom nášho poznávania bola návšteva Arboréta Borová Hora. Na rozlohe 50 ha sa nachádza 450 druhov drevín a ich 1100 foriem, v počte viac ako 20 tisíc jedincov. Zaujímavá bola aj zbierka 600 odrôd ruží a 660 druhov kaktusov. Arborétum Borová Hora bolo v roku 1981 vyhlásené za chránený areál. Aby sme zvládli ďalšiu aktivitu, bolo nutné sa posilniť typicky slovenským obedom v Salaši Hron. Oddýchnutí a posilnení sme sa vydali na cestu do pivovaru Steiger vo Vyhniach, ktorý sa nachádza na úpätí Štiavnických Vrchov, známych svojou bohatou baníckou históriou. Všetky druhy piva sú vyrábané klasickou technológiou. Prehliadku závodu a výrobu obľúbeného moku nám poverená sprievodkyňa priblížila krátkou prednáškou, ktorú ukončila pozvaním do útulnej krčmičky s ochutnávkou rôznych druhov pív.

Domov sme sa vracali spokojní a obohatení o nové poznatky, za čo odovzdávame v mene všetkých účastníkov Ing. Horváthovi, ktorý zorganizoval tento zájazd, poďakovanie.

napísal: Kočanová Mária

© Ivanskí záhradkári. Designed by Oneguard, s.r.o.