Oznamy
17.01.2012 18:15:16
Publikované: Patrik Milán

Oznamy k 17. 1. 2012

Oznamy Výboru záhradkárov a RV SZZ

Oznamy Výboru záhradkárov

 • Členské známky na rok 2012 si môžete zakúpiť na záhradkárskych stretnutiach v Matičnom dome dňa 14.2. a 13.3. 2012 alebo osobne u pokladníčky p. Pokšteflovej - tel. 0903 789 994.

 • Vyšla publikácia Poradca záhradkára č. 35.

 • Cena je 2,5 EUR. Krátko z obsahu - Všetko o ružiach, Menej známe druhy balkonových kvetín, Hydroponické pestovanie rastlín, Pestovanie citrusov, Pestujeme listovú zeleninu, Pestovanie špeciálnych rastlín/ goja, avokádo, mango, burské oriešky, pepino, ďumbier, kávovník, ebenovník, granátovník/, Základná príprava pôdy,  chyby pri obrábaní pôdy. Farebná príloha Ruže.

 • Objednávky a bližšie informácie u tajomníčky na info@ivanskizahradkari.sk.

 • V termíne 11. - 14. 4. 2012 sa koná 14. ročník veľtrhu potrieb pre záhradkárov v EXPO CENTER Trenčín. Pre členov SZZ je 50% zľava na vstupné. Bližšie informácie o sprievodnom programe, o prednáškach a ukážkach u tajomníčky na info@ivanskizahradkari.sk.

 • Celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou o najkrajšie jablko a hrušku sa bude konať 19.-20.10. 2012 na Výstavisku EXPO CENTER Trenčín. Pre členov SZZ je 50% zľava na vstupné.

 • Český záhradkársky zväz organizuje celoštátnu výstavu vín s medzinárodnou účasťou. So vzorkami vín sa môžete prihlásiť do 10. 3. 2012. Bližšie informácie u tajomníčky na info@ivanskizahradkari.sk.

Oznamy RV SZZ

 • RV SZZ pre rok 2012  vyhlasuje  6. ročník Výtvarnej súťaže pre deti od 3-15 rokov na tému: Ovocie a zelenina, ktorú mám rád. Deti môžu zaslať kresbu akoukoľvek technikou.  Práce treba zaslať na adresu RV SZZ, Havlíčkova 34, 817 02 Bratislava do 31.3.2012.
  Bližšie informácie u tajomníčky na info@ivanskizahradkari.sk.

 • RV SZZ vyhlasuje pre deti od 12-15 rokov vedomostnú súťaž Mladý záhradkár. Prihlásiť  dieťa / vnuka/čku/ môžete do 31. 3. 2012. Bližšie informácie u tajomníčky na info@ivanskizahradkari.sk.

 • RV SZZ uskutoční dňa 16.10.2012 v rámci konania výstavy JAHRADA v EXPO CENTER Trenčín inštruktáž k aranžovaniu kvetov na 2 témy - aranžmá k pamiatke zosnulých, vianočné aranžmá. O prihláške Vás budeme včas informovať.

© Ivanskí záhradkári. Designed by Oneguard, s.r.o.