2% z daní

Občianske združenie Ivanskí záhradkari sa stalo prijímateľom 2% z daní za rok 2013, 2014, 2015 a aj za rok 2016.

V roku 2015 ste nám poukázali 1112,00 €. V roku 2016 ste nám poukázali 1.257,04 €

Týmto by sme Vás chceli požiadať o poukázanie 2% zo zaplatenej dane za rok 2016. Poukázať 2% môžete po ročnom zúčtovaní dane, ktoré prebieha v roku 2017.

Vaše 2% využijeme na rozvoj občianskeho združenia, v prospech všetkých členov, tak aby sme plnili schválené stanovy a šírili duch záhradkárčenia medzi všetkých obyvateľov.

Za Vaše 2% z daní ĎAKUJEME.

Postup a potrebné doklady sú uvedené nižšie:

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti nájdete tu
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane za rok 2016 nájdete tu

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov,
ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie
ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 

 1. Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  • 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017.
 5. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
 6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 7. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 8. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
 9. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 10. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

© Ivanskí záhradkári. Designed by BMB Company