Oznamy
18.03.2011 17:13:42
Publikované: Patrik Milán

Záhradkári by vo svojich záhradách nepracovali, ale...

V sobotu 18.3. veru nebolo dobré počasie – dážď, 4 stupne nad nulou. Proste zima, záhradkári by asi vo svojich záhradkách nepracovali. Napriek tomu prišlo 25 záhradkárov so záhradkárským náradím, motorovými pílami. plotostrihmi, nožnicami, hrablami či motykami na brigádu so zámerom vykonaťzáhradkárske práce na verejných priestranstvách v Ivanke pri Dunaji.

Ide o novú, nezištnú aktivitu, ku ktorej vyzval záhradkárov nový predseda Ing. Miroslav Horváth: „Chceli sme inšpirovať obyvateľov  Ivanky k vzťahu k verejnej zeleni  a vedomiu, že takisto vyžaduje starostlivosť . Rastliny a okrasné kríky z novej výsadby na Bernolákovskej ulici, Námestí svätej Rozálie a iných miestach potrebovali rez, aby získali kompaktný tvar. Pamätník padlých hrdinov bolo ledva vidieť za vysokými drevinami... O rastliny a dreviny v našich záhradách sa staráme, ale rovnakú pozornosť potrebujú aj tie na verejných priestranstvách. Vnímame to ako odbornú pomoc obci.“

A tak uzimení záhradkári urobili zmladzovací a udržovací rez výsadbe na Námestí sv. Rozálie, Námestí padlých hrdinov, Bernolákovkej ulici, ako i odburinenie a pohrabanie starých rastliných zvyškov.

Je to prvá aktivita tohto druhu, ktorá potvrdila, že záhradkári citlivo vnímajú zeleň v obci a dokážu poskytnúť nezištnú pomoc, za čo im patrí obdiv a úprimná vďaka.

Brigáda

© Ivanskí záhradkári. Designed by Oneguard, s.r.o.